RESERVA O TRUCA’NS
93 763 49 35

RESERVA O TRUCA’NS
93 763 49 35

AVÍS LEGAL

 

AUTORITZACIÓ DE TRACTAMENT DE DADES REAL SUSHI CATALUNYA, S.L. us informa de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal al qual s’incorporaran les dades de les persones o empreses que subscriuen aquest document, conjuntament amb les dades que han facilitat amb motiu de altres contractes, relacions o comunicacions, així com les que procedeixin de registres públics o altres fonts legalment admeses, i les que es derivin del tractament automatitzat o no de totes aquestes dades.

El responsable d’aquest fitxer és: REAL SUSHI CATALUNYA, S.L.  – NIF: B06851331– Carretera de Sant Hipòlit, 10 08500 Vic Barcelona. mail: reserves@mrjisushi.com

La finalitat d’aquest fitxer és permetre a REAL SUSHI CATALUNYA, S.L.  l’ús intern de les dades per a la gestió acurada de la tasca per a la qual se subscriu aquest document. REAL SUSHI CATALUNYA, S.L. ., així com l’empresa/es destinatària/es de qualsevol dels formularis continguts en aquesta pàgina web queden autoritzades a conservar les dades dels interessats, fins i tot en el supòsit que la prestació del servei sol·licitat no arribés a realitzar-se, per tal de poder enviar informació publicitària i ofertes comercials de REAL SUSHI CATALUNYA, S.L. i empreses afiliades.

Les dades personals que s’han incorporat al fitxer estan protegides amb els mitjans i els sistemes tècnics necessaris per poder preservar la confidencialitat i evitar la pèrdua, l’alteració o l’accés no autoritzat als nivells de seguretat que legalment es requereixin.

Totes les dades sol·licitades al document de captació, són necessàries per poder dur a terme la tasca encomanada podent arribar, en cas de ser incompletes, a impedir la correcta realització.

L’interessat pot exercir els drets d’accés a les dades personals, a obtenir informació, a rectificar-les ia oposar-se que aquestes se cedeixin en els termes establerts. Per exercir aquests drets linteressat es podrà dirigir REAL SUSHI CATALUNYA, S.L. , al domicili anteriorment esmentat.

 

 

UBICACIÓ

Ctra. Sant Hipòlit, 10a
08500 Vic, Barcelona

reserves@mrjisushi.com
93 763 49 35

HORARI

De dilluns a diumenge

De 13:00h a 17:00h i
de 20:00h a 24:00h

Postureja amb els nostres plats i etiqueta’ns a @mrjisushi.vic!